DETEKTYWI & PRAWNICY

ds. karnych,  gospodarczych, korporacyjnych i majątkowo-rozwodowych
PROFESJONALNE USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

Skontaktuj się z nami

EXPERTUS security secret services ®
agencja detektywistyczna & ochrony biznesu

EXPERTUS ® to bezpieczeństwo prywatności i biznesu realizowane przez profesjonalnych i doświadczonych detektywów i prawników, prowadzących od ponad 20 lat firmy w zakresie: usług detektywistycznych, ochrony biznesu oraz doradztwa prawno-kryminalistyczno-kryminologicznego.

 

Badanie wariografem i ekspertyzy kryminalistyczne

Badania wariograficzne, czyli badania na wykrywaczu kłamstw, wykorzystywane są zawsze wtedy, kiedy chcemy ustalić czyjąś prawdomówność. Urządzenie zwane wariografem rejestruje sygnały fizjologiczne pochodzące z ciała osoby badanej, m. in.: tętno, ciśnienie krwi, przewodnictwo elektryczne skóry. Analiza tych sygnałów dokonana przez eksperta pomaga ustalić czy mamy do czynienia z osobą wiarygodną.

Ekspertyzy kryminalistyczne takie jak badanie wariografem pomocne są nie tylko w przypadku spraw rodzinnych (zdrada, niesłuszne oskarżenia) ale także w wypadkach tzw. okresowej kontroli lojalności w firmie. To także sposób pomagający wykryć osoby nasłane przez konkurencję, zajmujące się wywiadem gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami nt. zakresu i metodologii tych bardzo często wkorystywanych badań i to zarówno w praktyce służb specjalnych, procesowych i innych organów państwowych ale coraz częściej w prywatnym biznesie i także w celu weryfikacji sytuacji cywilno-prawnych.

Wykrywacz kłamstw

Wykrywanie prawdy - to nadrzędny cel w pracy detektywa. Test prawdy czyli badanie wariografem to prosta i skuteczna metoda pozwalająca wychwycić ślady pamięciowe związane z określonymi wydarzeniami czy osobami. Badanie pozwala ocenić stopień wiarygodności osoby podłączonej do urządzenia. Jeśli zależy ci na dotarciu do prawdy, ekspertyza wariograficzna jest nie do przeceniania.

PRACOWNIA BADAŃ WARIOGRAFICZNYCH/POLIGRAFICZNYCH

Badania wariograficzne/poligraficzne polegają na ujawnianiu śladów pamięciowych i emocjonalnych w systemie nerwowym badanej osoby. U każdego z nas w systemie nerwowym zarejestrowane są różnego rodzaju informacje. Gdy to z czym się zetknęliśmy, czy też to co zrobiliśmy, jest naruszeniem reguł moralnych czy norm prawnych, to towarzyszą temu intensywne przeżycia psychiczne.
Z uwagi na grożącą odpowiedzialność karną czy też dyscyplinarną, poczucie winy, strach przed zdemaskowaniem itp., rejestrowane w naszej pamięci fakty zapisują się wyjątkowo trwale. W trakcie umiejętnie prowadzonych badań, zadanie odpowiednio sformułowanych pytań przywołuje wspomnienia krytycznego dla badanej osoby zdarzenia co powoduje uaktywnienie jej układu nerwowego, a to znajduje swoje odbicie w procesach fizjologicznych. Wariograf/poligraf rejestruje wybrane procesy fizjologiczne, a ich późniejsza interpretacja umożliwia wydanie opinii.

Komputerowy wariograf/poligraf firmy Lafayette


obok czujniki do pomiaru reakcji fizjologicznych osoby badanej.

Przebieg badania poligraficznego

Na początku przeprowadza się rozmowę dotyczącą okoliczności mogących mieć znaczenie w trakcie badania, a dotyczących m.in. stanu zdrowia osoby kierowanej na badanie, samopoczucia w dniu badania itp.

Następnie zapoznaje się osobę badaną z istotą badań poligraficznych oraz z treścią pytań jakie będą jej zadawane podczas badania. Badanie prowadzone jest w uprzejmej atmosferze i trwa ok. 1 godzinę. Składa się z kilku testów dotyczących wyjaśnianego problemu. Każdy test powtarzany jest kilkakrotnie. Najpierw przeprowadza się „test próbny”, umożliwiający osobie badanej zapoznanie się ze sposobem prowadzenia badań. Osoba badana ma w czasie przerw między testami możliwość podzielić się z ekspertem wątpliwościami i odczuciami dotyczącymi przebiegu badania oraz przekazać informacje na temat swojego samopoczucia.
Badany ma prawo w każdym momencie zrezygnować z dalszego udziału w badaniu bez podawania przyczyn swojej decyzji. Przed rozpoczęciem badania na wariografie/poligrafie osoba badana musi wyrazić na nie pisemną zgodę. Badania prowadzone są w cichym i czystym pomieszczeniu. Informacje o wyniku badania otrzymuje wyłącznie zleceniodawca i osoba badana. Zakres badań jest zawsze uzgadniany ze zleceniodawcą i nie może dotyczyć prawnie chronionych sfer życia prywatnego.

Badania te dotyczą z reguły:

 • weryfikacji wyjaśnień/zeznań;
 • kradzieży;
 • włamania;
 • fałszerstwa;
 • oszustwa;
 • szpiegostwa;
 • korupcji;
 • zagubienia własności firmy;
 • itp.

Badania w przypadku zaistnienia przestępstwa w miejscu pracy.

Inicjatorem badań jest zazwyczaj pracodawca, a często także sami pracownicy.

Reakcje powstające w trakcie prowadzenia badań zapisywane są w formie wykresów.

Badania kandydatów na szczególnie odpowiedzialne stanowiska.

Najczęściej tematem badań jest:

 • utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem przestępczym;
 • dokonanie w przeszłości przestępstw, których charakter może dyskwalifikować przyszłego pracownika;
 • działanie na szkodę pracodawcy w poprzednich miejscach pracy;
 • ukrywanie problemów zdrowotnych mogących, w sposób istotny, utrudniać wykonywanie obowiązków na przewidywanym stanowisku;
 • ukrywanie kontaktów z pracownikami firm konkurencyjnych;
 • zawarcie w dostarczonych dokumentach nieprawdziwych danych;
 • ukrywanie określonych problemów /nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, hazard itp.;
 • zamiar działania na szkodę przyszłego pracodawcy /kradzieże, szpiegostwo gospodarcze itp.

Okresowa kontrola lojalności pracowników o dużym zakresie samodzielności służbowej dotyczy głównie:

 • zaniedbywania obowiązków;
 • kontaktów z konkurencją;
 • dokonywania przestępstw na szkodę pracodawcy;
 • kontaktów ze środowiskiem przestępczym;
 • ujawniania tajemnic handlowych firmy;
 • nałogów, szantażu, korupcji itp.;
 • ukrywania wiedzy o nielojalności lub przestępczej działalności innych pracowników.
 

Wiesław Jan Modrakowski

Absolwent i doktor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; licencjonowany prywatny detektyw; założyciel i prokurent firmy EXPERTUS security secret services Group ® w Warszawie; Prezes Zarządu POLSKIEJ FEDERACJI DETEKTYWÓW - Stowarzyszenia Przedsiębiorców® (od 21.12.2016r.); Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów (2013-2016); doradca ds. bezpieczeństwa oraz kontrwywiadowczej ochrony kontraktów i korporacji; b. oficer Biura ds. Przestępczości Gospodarczej Komendy Głównej Policji; b. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego i Zarządu Warszawskiego Polskiego Związku Pracodawców OCHRONA; członek wielu polskich i międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa biznesu – w tym Polskiego Stowarzyszenia Detektywów, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Zrzeszenia Prawników Polskich oraz International Association of Auto Theft Investigators, World Association of Detectives i International Police Association

Interesujące tematy:

 • DOKUMENTACJE DO CELÓW PROCESOWYCH
 • KWALIFIKACJA ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH
 • STAN PRAWNY I FIZYCZNY NIERUCHOMOŚCI
 • WIARYGODNOŚĆ OFERENTÓW - KONTRAHENTÓW
 • PROCEDURY NAPRAWCZE I PREWENCYJNE
 • ARCHIWIZACJA I ODZYSKIWANIE DANYCH
 • ANALIZY KRYMINOLOGICZNE ANONIMÓW
 • PUŁAPKI KRYMINALISTYCZNE
 • MODUS OPERANDI PRZESTĘPSTW
 • POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU
 • INFORMATYKA I TECHNIKI ŚLEDCZE
 • OBSERWACJA - GPS - DRONY

©Copyright by EXPERTUS®. Website designed by Alvaro CI.

 

Agencja detektywistyczna & ochrony biznesu EXPERTUS®

00-103 Warszawa, Królewska 43/111, 03-982 Warszawa, ul. Bora-Komorowskiego 56,  tel. (+48 22) 620 78 39, tel. całodobowy (+48) 601 22 34 56, email: detektyw@expertus.pl

WAŻNA INFORMACJA DLA ZLECENIODAWCÓW USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH