• Ujawnianie i dokumentowanie
    nieuczciwej konkurencji

Ujawnianie i dokumentowanie
nieuczciwej konkurencji

Nieuczciwa konkurencja 

 

Obawiasz się, że ktoś ujawnia, wykorzystuje lub pozyskuje informacje stanowiące tajemnicę twojego przedsiębiorstwa? W świetle prawa są to przykłady nieuczciwej konkurencji. Do czynów niezgodnych z zasadami uczciwej współpracy w działalności gospodarczej zaliczyć można też m.in.: wprowadzające w błąd bądź fałszywe oznaczenia przedsiębiorstwa, towarów, dóbr i usług, naśladownictwo produktów, utrudnianie lub uniemożliwianie dostępu do rynku, zakazana reklama i inne. Ich katalog jest otwarty, co oznacza, że każda forma nieuczciwych zachowań rynkowych może niekorzystnie wpływać na prowadzone przedsiębiorstwo.

 

 

Wykrywanie i ujawnianie nieuczciwej konkurencji

 

Jednym z naszych flagowych zadań jest wykrywanie i ujawnianie tego typu działań, a także ich dokumentowanie na potrzeby ewentualnych roszczeń z tytułu naruszenia dóbr. Pomożemy ci sprawdzić, czy twoje przedsiębiorstwo również jest lub może być dotknięte nieczystymi zachowaniami konkurencji. Należy pamiętać, że roszczenia z tytułu naruszenia zasad uczciwej konkurencji przedawniają się z upływem trzech lat od wykrycia zachowań niezgodnych z prawem.

DETEKTYW EXPERTUS®
z łac. “doświadczony i skuteczny w profesji”
Nasi Partnerzy