• Opracowywanie polityki bezpieczeństwa
    informacji w firmie

Opracowywanie polityki bezpieczeństwa
i procedur naprawczych

Polityka bezpieczeństwa w firmie

 

Polityka bezpieczeństwa to nie teoretyczne założenia, a najistotniejszy dokument określający strategię efektywnego zarządzania bezpieczeństwem firmy. Jego najważniejszymi punktami są: cele, strategie i działania określające zasady zarządzania, rozpowszechniania i ochrony danych przedsiębiorstwa.

 

Polityka bezpieczeństwa informacyji

 

Polityka zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym musi także uwzględniać nowe trendy. Konieczność łączenia systemów internetowych z systemami o krytycznym znaczeniu dla działania przedsiębiorstwa (np. wspomaganie zarządzania, dokonywanie zamówień, współpraca z partnerami, dokonywanie zakupów) osłabiają system ochrony i ułatwiają dostęp włamywaczom. Opracowanie takiej polityki nie należy do najłatwiejszych zadań, a nie każdy przedsiębiorca ma wystarczającą wiedzę, doświadczenie i narzędzia, aby samodzielnie sprostać temu zadaniu. Najlepiej zatem powierzyć je profesjonalistom w celu zapewnienia właściwego dostępu i ochrony informacji związanych z przedsiębiorstwem. Zaufanie w tej kwestii naszej firmie to najlepsza gwarancja bezpieczeństwa! W oparciu o analizę i profesjonalną diagnozę oferujemy firmom borykającym się z problemami opracowanie programu naprawczego m.in. poprzez restrukturyzację, optymalizację struktury organizacyjnej, usprawnienie systemu zarządzania oraz bezpieczeństwa danych osobowychzabezpieczenia sieci.

DETEKTYW EXPERTUS®
z łac. “doświadczony i skuteczny w profesji”
Nasi Partnerzy