• O firmie

Wiesław Jan Modrakowski

Założycielem firm EXPERTUS security-secret-services Group® w latach 1990-1992 i 1996 oraz twórcą marek: EXPERTUS MODRAKOWSKI24 jest Wiesław Jan Modrakowski, absolwent i doktor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; prywatny detektyw (od 1995); obecnie prokurent Agencji Detektywistycznej & Ochrony Biznesu „Detektywi & Prawnicy” w Warszawie i Honorowy Prezes PFDSP; w latach 2016-2022 r. Prezes Zarządu POLSKIEJ FEDERACJI DETEKTYWÓW – Stowarzyszenia Przedsiębiorców, w latach 2013-2016 Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów; od 1994 doradca ds. bezpieczeństwa kontrwywiadowczej ochrony kontraktów i korporacji; w latach 1981-90 wykładowca, adiunkt i profesor Instytutu Nauk Policyjnych, autor wielu specjalistycznych opracowań z zakresu kontrwywiadowczej i ekonomicznej ochrony państwa, twórca i organizator systemu szkoleń w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym oraz współautor opracowań zasad rozpoznawania przestępczości ekonomicznej zwłaszcza w opodatkowaniu podatkami pośrednimi, jako oficer Biura ds. Przestępczości Gospodarczej Komendy Głównej Policji; w latach 1994 - 2006 uczestnik i negocjator procedur legislacyjnych w zakresie ustaw o ochronie osób i mienia oraz współtwórca podstaw uregulowań zawodu detektywa, w latach 1998 - 2004 Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego oraz Prezes Zarządu Warszawskiego Polskiego Związku Pracodawców OCHRONA w latach 2010 - 2013); członek wielu krajowych i międzynarodowych organizacji ochrony bezpieczeństwa osób i biznesu – w tym Zrzeszenia Prawników Polskich, Polskiego Towarzystwa KryminalistycznegoRady Programowej Prawniczego Centrum Badawczego Akademii Leona Koźmińskiego oraz International Association of Auto Theft Investigators, International Police AssociationWorld Association of Detectives.

 

 

Świadczymy usługi
3 zakresach działalności
Usługi detektywistyczne
 • koncesja MSW nr DA I K-468/95 z dnia 04.08.1995 r. - łącznie z ochroną z osób i mienia
 • wpis do rejestru działalności regulowanej Nr RD-43/2006 (EXPERTUS) RD-69/2021 (EXPERTUS Sp. z o.o.)
 • licencje detektywistyczne nr 1371, 3692, 3970, 5152, 7075
Ochrona biznesu
 • akt notarialny z dnia 26.03.1990 r.; KRS nr 0000203559
 • pierwsza koncesja MSW nr DA I K-468/95 z dnia 04.08.1995 r.
 • po rozdzieleniu z działalnością detektywistyczną: koncesja MSW Nr L-0258/05 z dnia 10.10.2005 r.
Doradztwo prawno - kryminalistyczno - kryminologicznego
 • pierwszy wpis do ewidencji działalności gospodarczej Nr 205/R/92 z dnia 26.03.1992 r.
 • zmiana: wpis Nr 361095 z dnia 01.06.1996 r.
 • delegatura ERP - od dnia 22.05.1997 r.
Specjalizujemy się w ustalaniu i identyfikacji zagrożeń oraz weryfikacjipozyskiwaniu dowodów
nieuczciwej konkurencji,  zdrady  i  oszustwa  w  biznesie,  stosunkach rodzinnych  i  partnerskich.

Detektywi i prawnicy
w jednym miejscu

Zatrudniamy doświadczonych specjalistów w tym: prawników, ekspertów kryminalistyki, licencjonowanych detektywów, pracowników fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia, posiadających zawodowe przygotowanie i praktykę w organach ścigania.

 

Przy realizacji oferowanych usług współpracujemy wyłącznie z profesjonalistami, co decyduje o skuteczności naszych działań. Dbamy o dyskrecję klientów. Zapewniamy rzetelność przekazywanych informacji. 

 

Nasza kadra pracowników i współpracowników, partnerów-specjalistów, to przede wszystkim: prawnicy, licencjonowani detektywi i koordynatorzy ochrony, dyplomowani eksperci kryminalistyki i zabezpieczenia technicznego oraz certyfikowani inżynierowie i technicy nadzoru i monitoringu GPS, a także eksperci wykrywania podsłuchów, zagłuszania i eliminowania ingerencji w biznesowe działania nieuczciwej konkurencji oraz kontrwywiadowczej ochrony prywatności i danych wszelkich form, tzw. informatyki śledczej.

 

Najwyższą jakość realizowanych usług uzyskujemy dzięki profesjonalnemu przygotowaniu i wieloletniemu doświadczeniu w zakresie usług detektywistycznych oraz niejawnej ochrony biznesu (technicznej i prawnej).

Działamy na terenie... Działamy na terenie... Polski, Europy
i innych kontynentów
Polski, Europy
i innych kontynentów

Spełniamy wszelkie wymogi obowiązujących przepisów prawnych - w tym:

 

 • ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. Nr 12, poz. 110 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)
 • ustawy z dnia 5 lipca 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228)

 

Posiadamy wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody dla podmiotów związanych z umowami a wynikłymi na skutek wykonywanych czynności.

 

Zakres terytorialny naszej działalności obejmuje obszar Polski, sąsiednich państw Unii Europejskiej, b. Wspólnoty Niepodległych Państw i innych kontynentów, a wyznaczają go przede wszystkim prawne możliwości i potrzeby naszych klientów.

 

Zapraszamy do współpracy!

DETEKTYW EXPERTUS®
z łac. “doświadczony i skuteczny w profesji”
Nasi Partnerzy