Z Marcinem Borowskim, psychologiem i seksuologiem z Medycznego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Tworkach o fundamentalnym znaczeniu zaufania, objawach molestowania i sposobach chronienia dziecka rozmawia Piotr Gajdziński
Z Marcinem Borowskim, psychologiem i seksuologiem z Medycznego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Tworkach o biegłych zajmujących się problemem molestowania dzieci, demonizowaniu swoich partnerów oraz nieświadomym wywieraniu presji na dzieci rozmawia Piotr Gajdziński.
Polski biznes wkracza na trudną i niebezpieczną ścieżkę wyznaczaną przez gwałtownie spadający wzrost gospodarczy, wysoką inflację i znaczące ograniczenie wydatków konsumpcyjnych. Taka sytuacja zawsze budzi pokusę nielegalnych działań, na które narażone są firmy. Także ze strony ich bezpośrednich konkurentów.
W życiu zdarzają się sytuacje, gdy jesteśmy zmuszeni skorzystać z pomocy prywatnego detektywa. Wybór odpowiedniej osoby może mieć decydujące znaczenie, warto więc poświęcić temu trochę uwagi.
Można nad tym ubolewać, można biadolić i załamywać ręce, ale coraz więcej firm stosuje nieuczciwe metody, aby zdobyć przewagę nad konkurencją. Zamiast ubolewać, biadolić i załamywać ręce lepiej się temu przeciwstawić.
Ochrona dzieci i młodzieży już od dłuższego czasu była przez rodziców zlecana firmom detektywistycznym. Dzisiejszy świat stawia jednak przed nimi nowe wymagania, bo to zadanie wymagające szczególnych kwalifikacji i doświadczenia.
Korzystanie z usług detektywów przestało już być egzotycznym wybrykiem ludzi, którzy znaleźli się w kłopotach. Stało się jedną z normalnych form pozyskiwania informacji. Sprawdzonych i pewnych.
Ostra konkurencja panująca na rynku wzmaga zapotrzebowanie na profesjonalną ochronę firm. Ten proces będzie się nasilał, bo nadchodzi recesja, co zawsze skutkuje nieetycznymi zachowaniami i koniecznością wzmożenia czujności.
Polska „spływa” usługami detektywistycznymi, w każdym większym mieście z łatwością można znaleźć kilka firm detektywistycznych gotowych wybawić swojego klienta z kłopotów. Rzecz w tym, że niektórzy mogą nas wpędzić w jeszcze większe.  
Wiedza jest w biznesie podstawowym narzędziem podejmowania decyzji. Od jej zakresu i głębokości często zależy powodzenie przedsięwzięcia, dlatego ważne jest, aby informacje na przykład o naszych kontrahentach dostarczali nam profesjonaliści, a nie amatorzy.
Zadaniem detektywa jest niesienie ludziom pomocy. Rozmowa z Wiesławem Janem Modrakowskim, prokurentem firm Expertus® (Law Office & Investigators) Security-Secret-Services Sp. z o.o. 
Proponujemy: Ustanowienie Polskiej Federacji Detektywów® (Stowarzyszenia Przedsiębiorców) ustawowym przedstawicielem środowiska licencjonowanych detektywów polskich na zasadzie samorządu zawodowego z uprawnieniami do udziału w procedurze wydawania licencji i obowiązkową do niego przynależnością. Przywrócenie państwowego lub korporacyjnego egzaminu zawodowego warunkującego możliwość wykonywania zawodu detektywa, przy jednoczesnym poszanowaniu praw nabytych. Zastosowanie dwustopniowego podziału licencji detektywistycznych. Ustanowienia stanowiska asystenta detektywa. Urealnienie uprawnień normatywnych przynależnych detektywowi poprzez enumeratywne ich wyliczenie pozytywne. Urealnienie tajemnicy zawodowej detektywa poprzez jej zrównanie z tajemnicą adwokacką. Zniesienie obowiązku samo denuncjacji, o której mowa w art. 25 ustawy. Konsekwentnie do przedstawionych propozycji postulujemy włączenie Polskiej Federacji Detektywów® (Stowarzyszenia Przedsiębiorców) – jako reprezentanta środowiska zawodowego – w system organizacji bezpieczeństwa państwa obok formacji ochronnych.
Przybywa osób, które stają przed sądem za uporczywe nękanie. Ale i tak prawna walka z nimi jest bardzo trudna. Większość spraw jest umarzana. 50-letni Robert W. miał wczoraj przed sądem odpowiadać za wielomiesięczne nękanie 39-letniej Katarzyny B. Tuż przed rozprawą w łódzkim sądzie rejonowym mężczyzna oblał twarz swojej ofiary kwasem siarkowym. Kobieta trafiła do szpitala, a stalker do aresztu.
Okiem prawnika o zaburzeniach preferencji seksualnych, w których osiągnięcie spełnienia seksualnego sprzężone jest z motywem śmierci
W dniu 18 maja 2016 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, w ramach obchodów 15 lecia Kolegium Prawa, odbyło się śniadanie naukowe pt. „Detektyw w Polsce” zorganizowane przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz studencką grupę badawcza grantu „Prywatna ochrona bezpieczeństwa i jej normy “Niepaństwowe prawo?”.Gościem specjalnym był Pan dr Wiesław Jan Modrakowski – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, który podczas spotkania podzielił się ze słuchaczami swoim wieloletnim doświadczeniem zdobytym w branży detektywistycznej. Poruszane były zagadnienia dotyczące postulowanych przez Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów zmian w polskim prawie w zakresie usług detektywistycznych oraz o wyzwaniach jakie ta praca stawia przed osobami ją wykonującymi. Ponadto bardzo merytorycznie omówione zostały kwestie deregulacji zawodu detektywa i otwarcia rynku dla szerszej liczby osób chcących wykonywać ten zawód.
„Krytyka Prawa”, tom 8, nr 1/2016, s. 2–20, ISSN 2080-1084, e-ISSN 2450-7938, Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego MARCIN BERENT[i], WIESŁAW J. MODRAKOWSKI[ii]Etyka zawodu detektywa w kontekście standardu minimalnego Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Program konferencji:- dr Paweł Dąbrowski - Przewodniczący Rady do Spraw Uchodźców: Kryzys imigracyjny - przypadek Polski.- prof ALK dr hab Waldemar Hoff: Europa u kresu złotego wieku- Dyskusja
W dniu 26 listopada 2015 roku w Akademii Leona Kuźmińskiego w Warszawie, odbyła się Konferencja ” Prywatna Ochrona Bezpieczeństwa“. Spotkanie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem gości zewnętrznych i studentów uczelni.  Z ramienia PSLD głos zabrali: Wiesław Modrakowski, Zdzisław Mazurski, Eugeniusz Kazienko, Marian Szłapa  i Marcin Berent – prawnik z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wystąpienia  miały na celu uświadomienie  rzeczywistości prawnej w której działa Polski detektyw oraz praktyki wykonywania zawodu. Cel spotkania a mianowicie końcowa konkluzja o konieczności opracowania nowej ustawy o usługach detektywistycznych został w pełni zrealizowane. Poniżej krótka fotorelacja z Konferencji.
W dniach 24 i 25 października w Bydgoskim Centrum Targowo – Wystawienniczym odbyły się Targi Bezpieczeństwa Ochrony Mienia i Zdrowia w Bydgoszczy. Przypominam, ze Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów  było jednym z patronów merytorycznych tej imprezy. Była to I edycja Targów, która odbyła się po oddaniu Hali do użytku.
W dniach 15 – 18 kwietnia 2015r. w Barcelonie odbył się doroczny kongres IKD. Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów reprezentowane było przez delegata PSLD – Ludwika Żukowskiego oraz prezesa PSLD dr Wiesława Jana Modrakowskiego.
W dniu 25 listopada 2014 roku, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów  Wiesław Modrakowski odbył spotkanie z przedstawicielem niemieckiego związku detektywów w IKD (Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Prywatnych Detektywów) z siedzibą w Wiedniu – Lotharem Muellerem. Nasze Stowarzyszenie otrzymało zaproszenie przystąpienia do IKD.
Od roku w Polsce detektywem może zostać każdy: rolnik, górnik czy przedszkolanka. Ich liczba się podwoiła, za to jakość pracy drastycznie spadła.
W dniu 25 listopada 2014 roku, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów  Wiesław Modrakowski odbył spotkanie z przedstawicielem niemieckiego związku detektywów w IKD (Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Prywatnych Detektywów) z siedzibą w Wiedniu – Lotharem Muellerem. Nasze Stowarzyszenie otrzymało zaproszenie przystąpienia do IKD.
W dniu 07.03.2014r. dr Wiesław Jan Modrakowski Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów podpisał Umowę Patronacką nr 2/03/2014 ze Śląskim Centrum Edukacyjnym OŚWIATA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, które reprerzentował Prezes Zarządu Pan Piotr Skrzypecki.
  Polska „spływa” usługami detektywistycznymi, w każdym większym mieście z łatwością można znaleźć kilka firm detektywistycznych gotowych wybawić swojego klienta z kłopotów. Rzecz w tym, że niektórzy mogą nas wpędzić w jeszcze większe.
DETEKTYW EXPERTUS®
z łac. “doświadczony i skuteczny w profesji”
Nasi Partnerzy