W życiu zdarzają się sytuacje, gdy jesteśmy zmuszeni skorzystać z pomocy prywatnego detektywa. Wybór odpowiedniej osoby może mieć decydujące znaczenie, warto więc poświęcić temu trochę uwagi.
Można nad tym ubolewać, można biadolić i załamywać ręce, ale coraz więcej firm stosuje nieuczciwe metody, aby zdobyć przewagę nad konkurencją. Zamiast ubolewać, biadolić i załamywać ręce lepiej się temu przeciwstawić.
Ochrona dzieci i młodzieży już od dłuższego czasu była przez rodziców zlecana firmom detektywistycznym. Dzisiejszy świat stawia jednak przed nimi nowe wymagania, bo to zadanie wymagające szczególnych kwalifikacji i doświadczenia.
Korzystanie z usług detektywów przestało już być egzotycznym wybrykiem ludzi, którzy znaleźli się w kłopotach. Stało się jedną z normalnych form pozyskiwania informacji. Sprawdzonych i pewnych.
Ostra konkurencja panująca na rynku wzmaga zapotrzebowanie na profesjonalną ochronę firm. Ten proces będzie się nasilał, bo nadchodzi recesja, co zawsze skutkuje nieetycznymi zachowaniami i koniecznością wzmożenia czujności.
Polska „spływa” usługami detektywistycznymi, w każdym większym mieście z łatwością można znaleźć kilka firm detektywistycznych gotowych wybawić swojego klienta z kłopotów. Rzecz w tym, że niektórzy mogą nas wpędzić w jeszcze większe.  
Wiedza jest w biznesie podstawowym narzędziem podejmowania decyzji. Od jej zakresu i głębokości często zależy powodzenie przedsięwzięcia, dlatego ważne jest, aby informacje na przykład o naszych kontrahentach dostarczali nam profesjonaliści, a nie amatorzy.
Zadaniem detektywa jest niesienie ludziom pomocy. Rozmowa z Wiesławem Janem Modrakowskim, prokurentem firm Expertus® (Law Office & Investigators) Security-Secret-Services Sp. z o.o. 
Proponujemy: Ustanowienie Polskiej Federacji Detektywów® (Stowarzyszenia Przedsiębiorców) ustawowym przedstawicielem środowiska licencjonowanych detektywów polskich na zasadzie samorządu zawodowego z uprawnieniami do udziału w procedurze wydawania licencji i obowiązkową do niego przynależnością. Przywrócenie państwowego lub korporacyjnego egzaminu zawodowego warunkującego możliwość wykonywania zawodu detektywa, przy jednoczesnym poszanowaniu praw nabytych. Zastosowanie dwustopniowego podziału licencji detektywistycznych. Ustanowienia stanowiska asystenta detektywa. Urealnienie uprawnień normatywnych przynależnych detektywowi poprzez enumeratywne ich wyliczenie pozytywne. Urealnienie tajemnicy zawodowej detektywa poprzez jej zrównanie z tajemnicą adwokacką. Zniesienie obowiązku samo denuncjacji, o której mowa w art. 25 ustawy. Konsekwentnie do przedstawionych propozycji postulujemy włączenie Polskiej Federacji Detektywów® (Stowarzyszenia Przedsiębiorców) – jako reprezentanta środowiska zawodowego – w system organizacji bezpieczeństwa państwa obok formacji ochronnych.
DETEKTYW EXPERTUS®
z łac. “doświadczony i skuteczny w profesji”
Nasi Partnerzy