• Kontrola lojalności pracowników
    i członków zarządu

Kontrola lojalności pracowników
i członków zarządu

Kontrola lojalności pracowników i członków zarządu

Kontroli lojalności pracowników i członków zarządu dokonuje się w celu weryfikacji pracownika oraz zgodności informacji zawartych w CV z rzeczywistością lub w przypadku podejrzeń działania pracownika na szkodę firmy. Dzięki naszym działaniom możecie Państwo uzyskać pewność co do kompetencji, uczciwości, lojalności i motywacji pracownika lub kandydata. Wybór nieodpowiedniej osoby, w szczególności na wyższe stanowisko może nieść za sobą przykre skutki np. finansowe lub godzić w reputację firmy. Istotne jest, aby w takich sytuacjach dokładnie sprawdzić profil kandydata na dane stanowisko, ponieważ z przypadku poważnych firm nie może być mowy o pomyłkach. Nasza firma w szczególności sprawdza informacje na temat: poprzedniego miejsca pracy, przebytych szkoleń, pełnionych funkcjach w stowarzyszeniach i organizacjach branżowych, przebytej ścieżki edukacji (certyfikaty, dyplomy), historii zadłużenia, przeszłości kryminalnej, współpracy z konkurencją, powiązań osobowych, powody rozwiązania poprzedniego stosunku pracy.

 

Standard w polskich firmach

Kontrola lojalności pracowników i członków zarządu staje się standardem w wielu polskich firmach. W ramach kontroli nasza firma zbiera informacje z Krajowego Rejestru Karnego, zadłużeń pracownika, rzeczywistego czasu pracy w terenie, aktywności w mass mediach, świadczących o złym stosunku do pracodawcy. Proszę pamiętać, że każdego należy obdarzać ograniczonym zaufaniem, oraz że kontrola jest najważniejsza. 

DETEKTYW EXPERTUS®
z łac. “doświadczony i skuteczny w profesji”
Nasi Partnerzy