• Ochrona marki
    i dokumentacja naruszeń
    znaków towarowych

Ochrona marki
i dokumentacja naruszeń
znaków towarowych

Ochrona marki

 

O ochronę swojej marki najlepiej zadbać już na samym początku swojej działalności. W tej materii pomoc specjalistów może być niezwykle istotna już na etapie projektowania marki. Najważniejsze jest stworzenie oryginalnej, rozpoznawalnej marki i wyróżniającego się logo. Tak utworzoną nazwę należy zgłosić do Urzędu Patentowego, aby uchronić się przed ewentualnymi konsekwencjami braku zastrzeżenia nazwy lub znaku swojego przedsiębiorstwa. Pomagamy wykrywać i reagować na próby naruszenia bądź kradzieży marki lub znaków towarowych.

 

Dokumentacja naruszeń znaku towarowego

 

Dzięki dokumentacji niewłaściwych zachowań dajesz sobie szansę posiadania dowodów w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń z powodu wszelkiego rodzaju naruszeń na tej płaszczyźnie.

DETEKTYW EXPERTUS®
z łac. “doświadczony i skuteczny w profesji”
Nasi Partnerzy