• Kancelaria
  doradztwa

Doradztwo
kryminalistyczno-kryminologiczne

Oddajemy do Państwa dyspozycji prawników i profesjonalnych doradców w zakresie:

 

 • pełnej obsługi prawnej Klienta wraz z reprezentowaniem przed sądami powszechnymi i instytucjami przez radców prawnych i adwokatów,
 • oceny zgodności przepisów wewnętrznych z obowiązującym prawem, rozwiązań prawnych, przygotowania kontraktów i umów,
 • przygotowania dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania w danej sprawie.

 

 
Udzielamy profesjonalnych konsultacjieksperckiego wsparcia m.in. przy:

 

 • prawdzaniu zgodności i zasadności używania różnych atestów, oznakowań produkcyjnych, znaków towarowych i urzędowych z obowiązującymi przepisami,
 • ocenie prawidłowości stosowanych procedur prawnych i faktycznych skutków ich braku,
 • weryfikacji działań nieuczciwej konkurencji,
 • naruszeniu uregulowań, w tym dot. uprawnionych działań organów ochrony prawnej, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
 • opiniowaniu wszelkich zdarzeń kryminalistycznych - w tym skutkujących kradzieżą lub inną utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia,
 • czynnościach zabezpieczenia: informacji, osób, mienia, miejsc, zdarzeń oraz śladów mogących mieć znaczenie prawne,
 • wykonywaniu profesjonalnych ocen bezpieczeństwa osób, obiektów produkcyjno-magazynowych, biurowych oraz biznesu, m.in. poprzez: audyt; określenie procedur; ujawnienie zagrożeń; weryfikację uzyskanych informacji; stwierdzonych negatywnych zachowań, ustalonych zdarzeń; zastosowanie technik niejawnych; badania wariograficzne; szkolenia w zakresie zasad i sposobu reakcji w sytuacji wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych.
Procedury realizacji każdego zlecenia konkretyzowane są zawsze warunkami dot. danego podmiotu i przedmiotu zlecenia.
Najczęściej sprowadzają się do 2 metod:

 

 

Formalno-prawnej

 

Oficjalnie na podstawie i z powołaniem się na pełnomocnictwo od Zleceniodawcy, finalizująca dokonane ustalenia i sprowadzająca się do zabezpieczenia rozpoznanych, ustalonych i zweryfikowanych dowodów lub ich źródeł.

 

 

Detektywistycznej

 

Bez powoływania się na Zleceniodawcę i na własne ryzyko, realizowana przede wszystkim następującymi sposobami i formami:

 

 • weryfikacją udostępnionych danych oraz konsultacją ze Zleceniodawcą założeń w zakresie proponowanych przedsięwzięć,
 • badaniem dostępnych źródeł informatycznych i rejestrów urzędowych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych,
 • niejawnymi ustaleniami bezpośrednimi sytuacji, będących przedmiotem zlecenia a realizowanymi w sposób całkowicie poufny, wyznaczający priorytet postępowania i ograniczony - ściśle określony podmiotowo obieg informacji,
 • analizą i weryfikacją źródeł i ustaleń bezpośrednich oraz typowaniem dowodów bądź źródeł dowodowych do pozyskania
 • dokumentowaniem wykonanych czynności lub dokonanych ustaleń i źródeł dowodowych w zakresie uzgodnionym każdorazowo ze Zleceniodawcą, których finalizację stanowi - w zależności od uznania Zleceniodawcy - 1, 2 tygodniowy lub miesięczny pisemny raport wraz z dokumentacją z wykonanych czynności, dostarczany i omawiany na spotkaniach ze Zleceniodawcą.
DETEKTYW EXPERTUS®
z łac. “doświadczony i skuteczny w profesji”
Nasi Partnerzy