• Przemoc domowa - pomoc detektywa

Przemoc domowa

Dla ofiar przemocy domowej prywatny detektyw może być wybawieniem –> EXPERTUS  oferuje swoją pomoc i wsparcie !

 

Do prywatnych agencji detektywistycznych trafia coraz więcej spraw, z którymi wcześniej miały one do czynienia co najwyżej incydentalnie – fizycznej i psychicznej przemocy w rodzinie, znęcania się nad członkami rodziny oraz molestowania seksualnego. Tymczasem niewiele agencji jest przygotowanych do prowadzenia takich spraw.

 

To źle, bo można się spodziewać, że liczba spraw tego typu będzie w naszym kraju rosła. Wystarczy spojrzeć na wyniki badań dotyczących kondycji psychicznej Polaków opublikowanych w 2022 roku przez warszawski Instytut Psychiatrii i Neurologii pod tytułem „Kondycja psychiczna mieszkańców Polski”. Wynika z nich, że już obecnie 1,5 miliona Polaków w wieku produkcyjnym ocenia swoje zdrowie psychiczne negatywnie. A to jest rzecz jasna daleko zaniżona wielkość, bo ona wynika wyłącznie z samooceny.

 

Agresja i przemoc w domu

Z doświadczenia wiemy, że wiele osób, które nie radzą sobie z szybko zmieniającą się rzeczywistością ekonomiczną, z coraz gwałtowniejszym wkraczaniem do naszego życia nowoczesnych technologii, z brutalizacją życia politycznego, z własnymi niepowodzeniami popada we frustrację, którą później „wyładowują” na najbliższych – współmałżonkach, starych rodzicach i przede wszystkim dzieciach.

 

A sytuacja będzie się pogarszała wraz z pogłębianiem się kryzysu gospodarczego i postępującym biednieniem społeczeństwa. Już dzisiaj społecznych lęków doświadcza w Polsce – to też wynik ubiegłorocznych badań Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – ponad 3,8 miliona dorosłych Polaków. Część z nich wyładowuje spowodowaną tym agresję na członkach najbliższej rodziny.

 

Państwo abdykowało, pomoc w prywatnym sektorze

To będzie się nasilało także dlatego, że w Polsce opieka psychiczna i psychiatryczna jest na niezwykle niskim poziomie. Niestety, pod tym względem okupujemy jedno z najniższych miejsc europejskiego rankingu, a państwo w praktyce w tej sprawie abdykowało. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej co rusz ogłasza wprawdzie jakieś programy, ale w praktyce nic się nie zmienia. W tej sytuacji jedynym wyjście jest poszukiwanie pomocy i wsparcia w strefie prywatnej.

 

Nie jest to jednak proste, bo oznacza wydatki, często wcale niemałe. Co gorsza, w Polsce dostęp do pomocy psychicznej i psychiatrycznej jest w praktyce ograniczony do dużych miast. W mniejszych, nie mówiąc już o małych miastach i wsiach, jest to niemożliwe.

 

Prywatni detektywi - pomoc w przemocy domowej

W najgorszej sytuacji są jednak ofiary przemocy w rodzinie. Niestety, choć w ostatnich latach nastąpiły pewne pozytywne zmiany w przepisach prawa, to jednak w policji nadal brakuje doświadczonych w tych kwestiach funkcjonariuszy i całej otoczki – w tym przede wszystkim psychologów o wysokich kompetencjach – która pozwala rozwiązywać te niezwykle skomplikowane, zawikłane i wymagające ogromnej wrażliwości sprawy. Ofiary przemocy rodzinnej, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach są często traktowane przez organa ściągania, policję i prokuraturę, z lekceważeniem i przymrużeniem oka.

 

Nie ma wątpliwości, że to się szybko nie zmieni. Dlatego cała nadzieja w prywatnych agencjach detektywistycznych, bo to do nich coraz częściej będą się zgłaszały ofiary przemocy w rodzinie. Nie będą miały innego wyjścia. Poszukujący pomocy wyjścia ze strasznej matni przemocy domowej i często sadyzmu muszą jednak bardzo starannie przemyśleć wybór agencji i podjąć współpracę z tymi, które mają w tych sprawach doświadczenie, a przede wszystkim współpracują ze specjalistami, przede wszystkim z kompetentnymi psychologami i pedagogami.

DETEKTYW EXPERTUS®
z łac. “doświadczony i skuteczny w profesji”
Nasi Partnerzy