• Sporządzanie dokumentacji oględzin
    miejsca zdarzenia

Sporządzanie dokumentacji
oględzin miejsca zdarzenia

Zbieranie pozostawionych śladów

 

Każde działanie człowieka powoduje powstawanie jakichś śladów, mogą być to, np.: odciski palców, włosy, pozostawione zapachy, ale także wrażenia, jakie osoba wywołała na świadkach zdarzenia. Profesjonalne zebranie dowodów składa się z wielu etapów m.in.: zabezpieczeń pozytywnych i negatywnych, oględzin, dokumentacji fotograficznej, ujawnianie śladów. Niezwykle istotne jest sporządzenie odpowiedniej dokumentacji zebranych informacji. Tylko profesjonalny i doświadczony detektyw jest w stanie zauważyć istotne dla sprawy szczegóły.

 

 

Protokół oględzin z miejsca zdarzenia

 

Protokół ma przede wszystkim za zadanie utrwalić sytuację zastaną, opisać przebieg oględzin oraz materiał dowodowy.

Wybierając usługi naszej firmy macie państwo zapewniony pełen profesjonalizm w zakresie pełnego udokumentowania miejsca zdarzenia oraz znalezionych śladów, nic nie umknie naszym czujnym zmysłom. 

DETEKTYW EXPERTUS®
z łac. “doświadczony i skuteczny w profesji”
Nasi Partnerzy