• Audyty bezpieczeństwa obiektów

Audyty bezpieczeństwa obiektów

Audyty bezpieczeństwa 

 

Audyt bezpieczeństwa to proces aktywnego sprawdzenia systemu zabezpieczeń, analizy i oceny ich funkcjonalności, przestrzegania procedur. Audyt ma za zadanie wszechstronnie ocenić stan bezpieczeństwa, oparty jest o procedury oceny dostosowywane do specyfiki i potrzeb Zleceniodawcy. Każda firma działa w inny sposób, wiedza i doświadczenie naszej firmy pozwala na dokonywanie audytów w każdej branży. W zakres dokonywanych przez nas audytów wchodzi m.in. analiza potencjalnych zagrożeń, ocena narzędzi systemu bezpieczeństwa obiektu i zabezpieczeń technicznych, ocena współdziałania elementów systemu bezpieczeństwa.

 

Analiza dokumentacji

 

Oferujemy także analizę dokumentacji określającą zasady ochrony obiektu oraz jej zgodność z planem ochrony, dokumentacją technicznego zabezpieczenia obiektu, zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych, regulaminem pracy, przepisami wewnętrznymi. Na Państwa życzenie dokonamy także badania na obecność podsłuchów.

DETEKTYW EXPERTUS®
z łac. “doświadczony i skuteczny w profesji”
Nasi Partnerzy