• Profilowanie osób
    w tym sprawców przestępstw

Profilowanie kryminalne osób
w tym sprawców przestępstw

Profilowanie kryminalne

 

Z języka łacińskiego profilować znaczy nakreślać. Profilowanie polega na badaniu danych dotyczących przestępstwa pod kątem psychologicznym oraz określaniu cech charakterystycznych sprawcy. Warunkiem użyteczności profilowania jest wyjście poza ujęcie psychologiczne, do sprawy należy podejść holistycznie, uwzględniając cechy fizyczne i osobowościowe oraz cechy społeczne, czy też demograficzne. Skuteczne profilowanie wymaga od profilera szerokiej wiedzy z zakresu pracy i praktyki śledczej, psychologii, socjologii, kryminalistyki, medycyny sądowej, psychiatrii, logiki itp. Określenie profilu osób ma na celu zawężenie kręgu osób interesujących organy ścigania. Polski model profilowania, składa się z kilku etapów: wstępna analiza danych, typologiczna analiza, rekonstrukcja zdarzeń, formułowanie procesu motywacyjnego oraz konstrukcja charakterystyki sprawcy.

 

Profilowanie - na czym polega?

 

Profilowanie to proces polegający na wnioskowaniu ukierunkowanym na ustalenie osobowości, portretu psychologicznego osób oraz ograniczenie kręgu osób podejrzanych. Od naszych detektywów możecie Państwo oczekiwać szerokiej wiedzy z zakresu wielu dyscyplin naukowych, gwarantujemy pełen profesjonalizm w podejściu do sprawy, nie bez znaczenia jest tutaj ogrom posiadanego przez nas doświadczenia. 

 

DETEKTYW EXPERTUS®
z łac. “doświadczony i skuteczny w profesji”
Nasi Partnerzy