Proponujemy: Ustanowienie Polskiej Federacji Detektywów® (Stowarzyszenia Przedsiębiorców) ustawowym przedstawicielem środowiska licencjonowanych detektywów polskich na zasadzie samorządu zawodowego z uprawnieniami do udziału w procedurze wydawania licencji i obowiązkową do niego przynależnością. Przywrócenie państwowego lub korporacyjnego egzaminu zawodowego warunkującego możliwość wykonywania zawodu detektywa, przy jednoczesnym poszanowaniu praw nabytych. Zastosowanie dwustopniowego podziału licencji detektywistycznych. Ustanowienia stanowiska asystenta detektywa. Urealnienie uprawnień normatywnych przynależnych detektywowi poprzez enumeratywne ich wyliczenie pozytywne. Urealnienie tajemnicy zawodowej detektywa poprzez jej zrównanie z tajemnicą adwokacką. Zniesienie obowiązku samo denuncjacji, o której mowa w art. 25 ustawy. Konsekwentnie do przedstawionych propozycji postulujemy włączenie Polskiej Federacji Detektywów® (Stowarzyszenia Przedsiębiorców) – jako reprezentanta środowiska zawodowego – w system organizacji bezpieczeństwa państwa obok formacji ochronnych.
Przybywa osób, które stają przed sądem za uporczywe nękanie. Ale i tak prawna walka z nimi jest bardzo trudna. Większość spraw jest umarzana. 50-letni Robert W. miał wczoraj przed sądem odpowiadać za wielomiesięczne nękanie 39-letniej Katarzyny B. Tuż przed rozprawą w łódzkim sądzie rejonowym mężczyzna oblał twarz swojej ofiary kwasem siarkowym. Kobieta trafiła do szpitala, a stalker do aresztu.
Okiem prawnika o zaburzeniach preferencji seksualnych, w których osiągnięcie spełnienia seksualnego sprzężone jest z motywem śmierci
W dniu 18 maja 2016 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, w ramach obchodów 15 lecia Kolegium Prawa, odbyło się śniadanie naukowe pt. „Detektyw w Polsce” zorganizowane przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz studencką grupę badawcza grantu „Prywatna ochrona bezpieczeństwa i jej normy “Niepaństwowe prawo?”.Gościem specjalnym był Pan dr Wiesław Jan Modrakowski – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, który podczas spotkania podzielił się ze słuchaczami swoim wieloletnim doświadczeniem zdobytym w branży detektywistycznej. Poruszane były zagadnienia dotyczące postulowanych przez Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów zmian w polskim prawie w zakresie usług detektywistycznych oraz o wyzwaniach jakie ta praca stawia przed osobami ją wykonującymi. Ponadto bardzo merytorycznie omówione zostały kwestie deregulacji zawodu detektywa i otwarcia rynku dla szerszej liczby osób chcących wykonywać ten zawód.
„Krytyka Prawa”, tom 8, nr 1/2016, s. 2–20, ISSN 2080-1084, e-ISSN 2450-7938, Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego MARCIN BERENT[i], WIESŁAW J. MODRAKOWSKI[ii]Etyka zawodu detektywa w kontekście standardu minimalnego Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Program konferencji:- dr Paweł Dąbrowski - Przewodniczący Rady do Spraw Uchodźców: Kryzys imigracyjny - przypadek Polski.- prof ALK dr hab Waldemar Hoff: Europa u kresu złotego wieku- Dyskusja
W dniu 26 listopada 2015 roku w Akademii Leona Kuźmińskiego w Warszawie, odbyła się Konferencja ” Prywatna Ochrona Bezpieczeństwa“. Spotkanie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem gości zewnętrznych i studentów uczelni.  Z ramienia PSLD głos zabrali: Wiesław Modrakowski, Zdzisław Mazurski, Eugeniusz Kazienko, Marian Szłapa  i Marcin Berent – prawnik z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wystąpienia  miały na celu uświadomienie  rzeczywistości prawnej w której działa Polski detektyw oraz praktyki wykonywania zawodu. Cel spotkania a mianowicie końcowa konkluzja o konieczności opracowania nowej ustawy o usługach detektywistycznych został w pełni zrealizowane. Poniżej krótka fotorelacja z Konferencji.
W dniach 24 i 25 października w Bydgoskim Centrum Targowo – Wystawienniczym odbyły się Targi Bezpieczeństwa Ochrony Mienia i Zdrowia w Bydgoszczy. Przypominam, ze Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów  było jednym z patronów merytorycznych tej imprezy. Była to I edycja Targów, która odbyła się po oddaniu Hali do użytku.
W dniach 15 – 18 kwietnia 2015r. w Barcelonie odbył się doroczny kongres IKD. Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów reprezentowane było przez delegata PSLD – Ludwika Żukowskiego oraz prezesa PSLD dr Wiesława Jana Modrakowskiego.
W dniu 25 listopada 2014 roku, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów  Wiesław Modrakowski odbył spotkanie z przedstawicielem niemieckiego związku detektywów w IKD (Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Prywatnych Detektywów) z siedzibą w Wiedniu – Lotharem Muellerem. Nasze Stowarzyszenie otrzymało zaproszenie przystąpienia do IKD.
Od roku w Polsce detektywem może zostać każdy: rolnik, górnik czy przedszkolanka. Ich liczba się podwoiła, za to jakość pracy drastycznie spadła.
W dniu 25 listopada 2014 roku, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów  Wiesław Modrakowski odbył spotkanie z przedstawicielem niemieckiego związku detektywów w IKD (Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Prywatnych Detektywów) z siedzibą w Wiedniu – Lotharem Muellerem. Nasze Stowarzyszenie otrzymało zaproszenie przystąpienia do IKD.
W dniu 07.03.2014r. dr Wiesław Jan Modrakowski Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów podpisał Umowę Patronacką nr 2/03/2014 ze Śląskim Centrum Edukacyjnym OŚWIATA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, które reprerzentował Prezes Zarządu Pan Piotr Skrzypecki.
DETEKTYW EXPERTUS®
from Latin "Experienced and effective in the profession"