1

Kancelaria detektywistyczna Expertus® pomoże zdradzanym

2024-03-28

Biblijny Judasz zdradzający Chrystusa za czterdzieści srebrników od dwóch tysiącleci pozostaje symbolem zdrady, ale choć jest powszechnie potępiany, to sam akt zdrady nie przestał istnieć. Jest, niestety, stale obecny w różnych wymiarach naszego życia, w tym również w gospodarce.

 

 

Najpowszechniejszą formą zdrady jest oczywiście zdrada małżeńska. W Polsce, według różnych badań, tej formy zdrady dopuszcza się aż od 29 do 39 procent kobiet oraz 39-52 procent mężczyzn. Z badań wynika również, że mamy tu stałą tendencję zwyżkową.

 

Ten wzrostowy trend powoduje, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się usługi detektywistyczne, których celem jest dokumentowanie zdrady dokonywanej przez współmałżonka. Wbrew pozorom nie chodzi o zaspokojenie ciekawości czy nawet – często najzupełniej zrozumiałej – chęci zemsty, a o konkretne przygotowanie się do sytuacji, która jest bardzo częstą konsekwencją zdrady – rozwodu. Bo właśnie do tego z reguły prowadzi zdrada małżeńska.

 

Profesjonalne i dyskrete udokumentowania zdrady

Rozwód to nie tylko często traumatyczne przeżycie mocno wpływające na psychikę jej uczestników. Zdrada ma także z reguły bardzo konkretny wymiar ekonomiczny. Już choćby tylko z tego powodu warto więc skorzystać z usług profesjonalnego detektywa i powierzyć mu zadanie udokumentowania zdrady.

 

W arsenale dobrze przygotowanej i doświadczonej agencji detektywistycznej jest cały szereg środków, które pozwalają nie tylko wyśledzić osobę zdradzającą współmałżonka, ale także profesjonalnie udokumentować jego niecne czyny. Nie chodzi tylko o zdjęcia wykonane w miejscach publicznych – na przykład w kawiarniach lub restauracjach – ale również o filmy, dokumenty, podsłuchy obrazujące bardziej intymne zachowania. I to takie, aby przedstawione przed sądem stanowiły dowód jednoznaczny i nie wzbudzający najmniejszych wątpliwości.

 

Ważne również, aby dowody zdrady były zbierane z należytą ostrożnością i dyskrecją. To oznacza, że powinna to robić osoba lub osoby dobrze przygotowane, posiadające odpowiednie doświadczenie przy inwigilacji, profesjonalne.

 

Dowody zdrady a kwestie finansowe

Tylko tego rodzaju dowody spowodują, że zdradzana osoba uzyska korzystny dla siebie dowód. Bo o to właśnie chodzi przede wszystkim – nie o zemstę, ale o to, aby sąd mógł jednoznacznie orzec kto ponosi winę za doprowadzenie do rozpadu małżeństwa.

 

Orzeczenie o winie rodzi liczne implikacje, z czego najważniejsza dotyczy kwestii finansowych. Poczucie sprawiedliwości powoduje, że osoba pokrzywdzona i zdruzgotana psychicznie powinna przynajmniej uzyskać finansowe zadośćuczynienie. Zwłaszcza, że bardzo częstą konsekwencją rozwodu jest psychiczna trauma, wyjście z której jest kosztowne. Psychologowie podkreślają, że konsekwencją rozwodu jest z reguły znaczące obniżenie samooceny i poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaufania do innych osób i otoczenia, a bardzo często depresja, uporanie się z którą jest z reguły długotrwałe i bardzo kosztowne.

 

Jeśli osoba pokrzywdzona uzyska orzeczenie o winie, to nie tylko jest w korzystniejszej sytuacji przy podziale wspólnego majątku, ale może także dochodzić przed sądem alimentów. To istotny przywilej, bo trzeba się liczyć, że przynajmniej przez jakiś czas może mieć kłopoty z kontynuowaniem kariery zawodowej (lub podjęciem pracy zawodowej), a ponadto często musi ponosić dodatkowe koszty wynikające z wychodzenia z psychicznej traumy.

 

Profesjonalna, doświadczona kancelaria detektywistyczna potrafi swojemu klientowi dostarczyć niepodważalnych dowodów zdrady współmałżonka, które przedstawione przed sądem znacząco zmienią naszą sytuację procesową. Istotne jednak, aby wybrać taką kancelarię, która prowadzi swoje działania bezwzględnie przestrzegając obowiązującego w Polsce prawa i wszystkich procedur, bo w innym wypadku strona przeciwna z łatwością podważy przedstawione materiały, co z kolei nas postawi w gorszym położeniu.

 

Zdrada nie tylko małżeńska

Zdrada małżeńska jest najpowszechniejszą formą zdrady, ale bardziej niebezpieczne mogą być inne, w których udowodnieniu – lub zapobieżeniu – pomocna może się okazać profesjonalna kancelaria detektywistyczna.

 

Współcześnie coraz częściej mamy do czynienia ze zdradzaniem tajemnic firm. Może to dotyczyć na przykład jej kondycji finansowej, schematu wewnętrznej organizacji, kontrahentów, ale także organizacji produkcji, strategii lub nawet – co dla jej biznesu jest szczególnie niebezpieczne – na przykład receptur lub technologii stosowanych w produkcji.

 

Profesjonalna kancelaria detektywistyczna potrafi wytropić zdrajcę, który powodowany chęcią zysku, głupotą, czasem szantażem lub chęcią odegrania się na pracodawcy dokonał zdrady stosując normalne środki operacyjne. Ale ważniejsze niż wykrycie sprawcy są działania prewencyjne, które zdradzie zapobiegają. W tym kancelaria detektywistyczna również może się okazać pomocna najpierw „mapując” wszystkie niebezpieczeństwa i identyfikując wrażliwe punkty, a później uszczelniając cały system. To ważne, bo w działających w Polsce firmach nie ma „kultury tajności” i bardzo wiele tajemnic codziennie „wycieka” z firm. Wystarczy przejrzeć media społecznościowe, albo posłuchać rozmów toczących się na biznesowych konferencjach lub seminariach.

 

Polski biznes niestety nadal nie w pełni docenia takie prewencyjne działania w firmach, ale ilość przestępstw tego rodzaju będzie w Polsce rosła i już dzisiaj warto się do tego przygotować. I pamiętać, że będą one miały coraz bardziej międzynarodowy wymiar, bo nasza gospodarka jest coraz bardziej sprzężona z globalnym systemem ekonomicznym i coraz nowocześniejsza, a stosowane w niej technologie i strategie stają się przedmiotem zainteresowania coraz większej ilości konkurentów krajowych i globalnych. Wynika to także z faktu, że we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy know-how jest swoistą „walutą”, często cenniejszą niż złotówki lub dolary. Już choćby dlatego warto podjąć współpracę z tymi kancelariami detektywistycznymi, które działają nie tylko na polskim rynku, ale także na rynkach międzynarodowych.

 

EXPERTUS Security-Secret-Services®

DETEKTYW EXPERTUS®
from Latin "Experienced and effective in the profession"