DETEKTYWI & PRAWNICY

ds. karnych,  gospodarczych, korporacyjnych i majątkowo-rozwodowych
PROFESJONALNE USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

Skontaktuj się z nami

EXPERTUS security secret services ®
agencja detektywistyczna & ochrony biznesu

EXPERTUS ® to bezpieczeństwo prywatności i biznesu realizowane przez profesjonalnych i doświadczonych detektywów i prawników, prowadzących od ponad 20 lat firmy w zakresie: usług detektywistycznych, ochrony biznesu oraz doradztwa prawno-kryminalistyczno-kryminologicznego.

 

Ustalenia i nadzór nad procesami detektywistycznymi

Ustalenie faktycznych okoliczności sprawy, z prośbą o rozpoznanie której zwracają się Państwo do Agencji Detektywistycznej Expertus wymaga mi.in. oględzin miejsca zdarzenia, wywiadu z uczestnikami zajść, sprawdzenia akt policyjnych oraz innego rodzaju dokumentacji. Profesjonalny detektyw zawsze analizuje mnóstwo informacji, a wszelkie ustalenia na wstępnym etapie rozpoznania sprawy mają charakter kluczowy dla jej dalszego przebiegu. Dlaczego?

Zdarza się, że ustalenia naszych detektywów wskażą na brak szans lub minimalne szanse na skuteczne przeprowadzenie sprawy po Państwa myśli. Mając na uwadze wszystkie wstępne ustalenia i sprawując stały nadzór na wszelkimi procesami detektywistycznymi natychmiast informujemy naszych klientów o możliwych scenariuszach wydarzeń i wspólnie podejmujemy decyzję o dalszym toku postępowania.

Dochodzenia procesowe

Dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych czy gospodarczych warto powierzyć profesjonalistom,Tylko oni są w stanie tak pokierować sprawą, aby żadne zawiłości prawne nie wpędziły Państwa w dodatkowe kłopoty. Wszędzie tam, gdzie zastosowanie znajdują przepisy prawa karnego, wsparcie profesjonalnego prywatnego detektywa jest nie do przecenienia.

 

Wiesław Jan Modrakowski

Absolwent i doktor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; licencjonowany prywatny detektyw; założyciel i prokurent firmy EXPERTUS security secret services Group ® w Warszawie; Prezes Zarządu POLSKIEJ FEDERACJI DETEKTYWÓW - Stowarzyszenia Przedsiębiorców® (od 21.12.2016r.); Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów (2013-2016); doradca ds. bezpieczeństwa oraz kontrwywiadowczej ochrony kontraktów i korporacji; b. oficer Biura ds. Przestępczości Gospodarczej Komendy Głównej Policji; b. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego i Zarządu Warszawskiego Polskiego Związku Pracodawców OCHRONA; członek wielu polskich i międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa biznesu – w tym Polskiego Stowarzyszenia Detektywów, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Zrzeszenia Prawników Polskich oraz International Association of Auto Theft Investigators, World Association of Detectives i International Police Association

Interesujące tematy:

 • DOKUMENTACJE DO CELÓW PROCESOWYCH
 • KWALIFIKACJA ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH
 • STAN PRAWNY I FIZYCZNY NIERUCHOMOŚCI
 • WIARYGODNOŚĆ OFERENTÓW - KONTRAHENTÓW
 • PROCEDURY NAPRAWCZE I PREWENCYJNE
 • ARCHIWIZACJA I ODZYSKIWANIE DANYCH
 • ANALIZY KRYMINOLOGICZNE ANONIMÓW
 • PUŁAPKI KRYMINALISTYCZNE
 • MODUS OPERANDI PRZESTĘPSTW
 • POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU
 • INFORMATYKA I TECHNIKI ŚLEDCZE
 • OBSERWACJA - GPS - DRONY

©Copyright by EXPERTUS®. Website designed by Alvaro CI.

 

Agencja detektywistyczna & ochrony biznesu EXPERTUS®

00-103 Warszawa, Królewska 43/111, 03-982 Warszawa, ul. Bora-Komorowskiego 56,  tel. (+48 22) 620 78 39, tel. całodobowy (+48) 601 22 34 56, email: detektyw@expertus.pl

WAŻNA INFORMACJA DLA ZLECENIODAWCÓW USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH