Informacja o zmianie ustaw
dot. przetwarzania danych

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. /* (Dz.U. 2019 poz. 730) o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – obowiązująca od 04.05.2019r. (Załącznik nr 1.), której nowy zapis zawarto w ustawie o usługach detektywistycznych - vide: ostatnie obwieszczenie tekstu jednolitego z 09.01.2020r. (Załącznik nr 2.) ma istotne znaczenie prawne dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług detektywistycznych, detektywów i ich klientów, a których należy zapoznać ze skutkami prawnymi ustawy.

 

Kolejna nowelizacja tego swoistego fantomu legislacyjnego, jak określa się stan prawny ustawy o usługach detektywistycznych z dnia 06.07.2001r. (Załącznik nr 3.) p o t w i e r d z a, bardzo ważne, prawo detektywa do przetwarzania zebranych danych osobowych bez zgody osób, których one dotyczą.

 

Jakkolwiek z zastrzeżeniami, że dotyczy to tylko danych zebranych w toku wykonywanych czynności, o których mowa w art. 2.1. cyt. ustawy oraz wyłącznie w zakresie realizowanej usługi detektywistycznej wraz z wymogami odpowiedniego postępowania z tymi danymi po zakończeniu realizacji danej usługi detektywistycznej.

 

 

DETEKTYW EXPERTUS®
z łac. “doświadczony i skuteczny w profesji”
Nasi Partnerzy