1

Wywiad gospodarczy

2022-11-14

Wiedza jest w biznesie podstawowym narzędziem podejmowania decyzji. Od jej zakresu i głębokości często zależy powodzenie przedsięwzięcia, dlatego ważne jest, aby informacje na przykład o naszych kontrahentach dostarczali nam profesjonaliści, a nie amatorzy.

Krajobraz gospodarczy jest usłany pięknymi projektami ekonomicznymi, które jednak nie doszły do skutku tylko dlatego, że jedna ze stron porozumienia była nieuczciwa lub po prostu jej kondycja finansowa była zbyt słaba, a ocena rzeczywistości – i możliwości – nazbyt optymistyczna. Aby się ustrzec się przed takim losem koniecznie trzeba wszechstronnie zbadać partnera, z którym w niedalekiej przyszłości zamierzamy podjąć wspólne działania.

 

Wywiad gospodarczy to nie tylko ogólnodostępne informacje

 

Nowoczesna systemy komunikacyjne, przede wszystkim Internet, dają dzisiaj dostęp do bardzo wielu informacji na temat firm, ich osiągnięć, potencjału i możliwości, ale także jej głównych udziałowcach lub akcjonariuszach. Warto jednak pamiętać, że większość tych informacji jest „wytwarzana” przez samą firmę, która, co oczywiste, maluje swój obraz w bardzo różowych, nie zawsze w pełni prawdziwych, barwach. Prawdziwego obrazu nie dają nawet oficjalne publikowane dane ekonomiczne, bo te są spóźnione, zawsze pochodzące z minionego roku. Warto o tym pamiętać zwłaszcza teraz, gdy polska gospodarka popada w coraz większe kłopoty, a zagrożenie bankructwem kładzie się cieniem nawet na podmiotach, które dotąd uchodziły za lokomotywy polskiej gospodarki. To spore niebezpieczeństwo, bo współpraca z firmą stojącą na progu bankructwa może wplątać nas w naprawdę spore problemy i drogo nas kosztować.

Dlatego gdy przystępujemy do współpracy z nieznanym nam wcześniej podmiotem gospodarczym warto mu się przyjrzeć. I to blisko. Nie tylko przejrzeć Internet i media społecznościowe, nie tylko zjeść kolację z członkami zarządu, ale powierzyć misję sprawdzenia fachowcom. Krótko mówiąc – zdać się na profesjonalny wywiad gospodarczy.

-  W przestrzeni publicznej jest dużo informacji o firmach, z reguły są one łatwo dostępne. Niestety, to są często informacje niepełne, niesprawdzone, a także zwykłe fake newsy. W praktyce, patrząc z punktu widzenia menadżera, to co jest publicznie dostępne to nie informacje, ale dopiero początek informacji. One wymagają weryfikacji, dokładnego sprawdzenia, często dotarcia do świadków pewnych wydarzeń. I wreszcie dokładnej analizy. To trudna, wielowątkowa praca wymagająca wiedzy i doświadczenia – tłumaczy Wiesław Jan Modrakowski, prokurent firmy Expertus® (Law Office & Investigators) spółka z o.o. i honorowy prezes Polskiej Federacji Detektywów, były prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów.

 

Wywiad gospodarczy to pewność

 

Wywiad gospodarczy, czyli Business Intelligence Services ma szczególne znaczenie przy doborze partnerów gospodarczych, kontrahentów, ale także odbiorców naszych usług czy produktów, a już zupełnie wyjątkowe i niezbywalne w wypadku fuzji firm. Dzięki wywiadowi gospodarczemu, jeśli tylko powierzymy go profesjonalistom, poznamy kondycję partnerów, ale także wszystkie powiązania między interesującymi nas firmami, w tym także mające w biznesie kapitalne znaczenie powiązania personalne. Dobra firma detektywistyczna zajmująca się wywiadem gospodarczym dostarczy nam informacji pewnych, dokładnie sprawdzonych i, co ważne, pozyskanych wyłącznie legalnymi metodami.

- W wypadku wywiadu gospodarczego kluczowe znaczenie ma doświadczenie i odpowiednie instrumentarium, dzięki któremu uzyskuje się informacje, a później te informacje analizuje. Zajmująca się wywiadem gospodarczym firma detektywistyczna musi więc współpracować z ekspertami z wielu dziedzin, w tym także z analitykami finansowymi czy psychologami – przekonuje Wiesław Jan Modrakowski z Expertusa.

Wywiad gospodarczy z każdym rokiem zyskuje w Polsce na znaczeniu, co wynika z coraz większej profesjonalizacji polskiego biznesu, a także coraz ściślejszych związków polskiej gospodarki ze światem. Te związki powodują też, że od firm zajmujących się wywiadem gospodarczym wymaga się coraz większej fachowości i umiejętności zdobywania informacji również na rynkach zagranicznych.

EXPERTUS Security Secret Services®

 

DETEKTYW EXPERTUS®
z łac. “doświadczony i skuteczny w profesji”
Nasi Partnerzy