1

Śniadanie naukowe "Detektyw w Polsce"

2016-06-07

W dniu 18 maja 2016 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, w ramach obchodów 15 lecia Kolegium Prawa, odbyło się śniadanie naukowe pt. „Detektyw w Polsce” zorganizowane przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz studencką grupę badawcza grantu „Prywatna ochrona bezpieczeństwa i jej normy “Niepaństwowe prawo?”.

 

Gościem specjalnym był Pan dr Wiesław Jan Modrakowski – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, który podczas spotkania podzielił się ze słuchaczami swoim wieloletnim doświadczeniem zdobytym w branży detektywistycznej. Poruszane były zagadnienia dotyczące postulowanych przez Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów zmian w polskim prawie w zakresie usług detektywistycznych oraz o wyzwaniach jakie ta praca stawia przed osobami ją wykonującymi. Ponadto bardzo merytorycznie omówione zostały kwestie deregulacji zawodu detektywa i otwarcia rynku dla szerszej liczby osób chcących wykonywać ten zawód.

 

Śniadanie naukowe przyciągnęło wielu studentów oraz pracowników naukowych ALK. Spotkaniu towarzyszyła bardzo ciekawa dyskusja a na liczne pytania ze strony publiczności gość specjalny udzielał wyczerpujących odpowiedzi.

 

Śniadanie naukowe swą obecnością uświetnił Rektor Akademii Leona Koźmińskiego prof. dr hab. Witold T. Bielecki.

 

Fotorelacja

 

DETEKTYW EXPERTUS®
z łac. “doświadczony i skuteczny w profesji”
Nasi Partnerzy