Szanowni Państwo, w związku z panującą pandemią COVID-19, informujemy, iż nasza agencja nieprzerwanie świadczy swoje usługi. Zapraszamy do kontaktu pod nr: 725 111 345 (PL) - wjm@expertus.pl oraz 601 560 952 (ENG) - pcm@expertus.pl.

DETEKTYWI & PRAWNICY

ds. karnych,  gospodarczych, korporacyjnych i majątkowo-rozwodowych
PROFESJONALNE USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

Skontaktuj się z nami

EXPERTUS security secret services ®
agencja detektywistyczna & ochrony biznesu

EXPERTUS ® to bezpieczeństwo prywatności i biznesu realizowane przez profesjonalnych i doświadczonych detektywów i prawników, prowadzących od ponad 20 lat firmy w zakresie: usług detektywistycznych, ochrony biznesu oraz doradztwa prawno-kryminalistyczno-kryminologicznego.

 

Informacja o zmianie ustaw dot. przetwarzania danych

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. /* (Dz.U. 2019 poz. 730) o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – obowiązująca od 04.05.2019r. (Załącznik nr 1.), której nowy zapis zawarto w ustawie o usługach detektywistycznych - vide: ostatnie obwieszczenie tekstu jednolitego z 09.01.2020r. (Załącznik nr 2.) ma istotne znaczenie prawne dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług detektywistycznych, detektywów i ich klientów, a których należy zapoznać ze skutkami prawnymi ustawy.
Kolejna nowelizacja tego swoistego fantomu legislacyjnego, jak określa się stan prawny ustawy o usługach detektywistycznych z dnia 06.07.2001r. (Załącznik nr 3.) p o t w i e r d z a, bardzo ważne, prawo detektywa do przetwarzania zebranych danych osobowych bez zgody osób, których one dotyczą.
Jakkolwiek z zastrzeżeniami, że dotyczy to tylko danych zebranych w toku wykonywanych czynności, o których mowa w art. 2.1. cyt. ustawy oraz wyłącznie w zakresie realizowanej usługi detektywistycznej wraz z wymogami odpowiedniego postępowania z tymi danymi po zakończeniu realizacji danej usługi detektywistycznej.

Załącznik nr 1. Ustawa z 21.02.2019r. o zm. niektórych ustaw w sprawie ochrony osób fiz. w zw. z przetwarzaniem danych osobowych

Załącznik nr 2. tekst jednolity UOUD obwieszczenie Marszałak Sejmu z  09.01.2020r.

Załącznik nr 3. pierwszy tekst UOUD 06.07.2001

Załącznik nr 4. art. 13 ust. 1. i 2. art.15 ust.1. lit. a.c.g

 

Wiesław Jan Modrakowski

Absolwent i doktor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; licencjonowany prywatny detektyw; założyciel i prokurent firmy EXPERTUS security secret services Group ® w Warszawie; Prezes Zarządu POLSKIEJ FEDERACJI DETEKTYWÓW - Stowarzyszenia Przedsiębiorców® (od 21.12.2016r.); Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów (2013-2016); doradca ds. bezpieczeństwa oraz kontrwywiadowczej ochrony kontraktów i korporacji; b. oficer Biura ds. Przestępczości Gospodarczej Komendy Głównej Policji; b. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego i Zarządu Warszawskiego Polskiego Związku Pracodawców OCHRONA; członek wielu polskich i międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa biznesu – w tym Polskiego Stowarzyszenia Detektywów, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Zrzeszenia Prawników Polskich oraz International Association of Auto Theft Investigators, World Association of Detectives i International Police Association

Interesujące tematy:

 • DOKUMENTACJE DO CELÓW PROCESOWYCH
 • KWALIFIKACJA ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH
 • STAN PRAWNY I FIZYCZNY NIERUCHOMOŚCI
 • WIARYGODNOŚĆ OFERENTÓW - KONTRAHENTÓW
 • PROCEDURY NAPRAWCZE I PREWENCYJNE
 • ARCHIWIZACJA I ODZYSKIWANIE DANYCH
 • ANALIZY KRYMINOLOGICZNE ANONIMÓW
 • PUŁAPKI KRYMINALISTYCZNE
 • MODUS OPERANDI PRZESTĘPSTW
 • POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU
 • INFORMATYKA I TECHNIKI ŚLEDCZE
 • OBSERWACJA - GPS - DRONY

©Copyright by EXPERTUS®. Website designed by Alvaro CI.

 

Agencja detektywistyczna & ochrony biznesu EXPERTUS®

00-103 Warszawa, Królewska 43/111, 03-982 Warszawa, ul. Bora-Komorowskiego 56,  tel. (+48 22) 620 78 39, tel. całodobowy (+48) 601 22 34 56, email: detektyw@expertus.pl

WAŻNA INFORMACJA DLA ZLECENIODAWCÓW USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH