DETEKTYWI & PRAWNICY

ds. karnych,  gospodarczych, korporacyjnych i majątkowo-rozwodowych
PROFESJONALNE USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

Skontaktuj się z nami

EXPERTUS security secret services ®
agencja detektywistyczna & ochrony biznesu

EXPERTUS ® to bezpieczeństwo prywatności i biznesu realizowane przez profesjonalnych i doświadczonych detektywów i prawników, prowadzących od ponad 20 lat firmy w zakresie: usług detektywistycznych, ochrony biznesu oraz doradztwa prawno-kryminalistyczno-kryminologicznego.

 

Dokumentacja sądowa

Dokumentacja rozwodowa do sądu

Gromadząc dokumentację rozwodową dla Sądu często stawiamy sobie pytania: czy to już wszystko? o czym zapomnieliśmy?. Oprócz elementarnych dokumentów takich jak akt małżeństwa i akty urodzenia dzieci potrzebne będą też dowody w postaci zeznań świadków, ich oświadczenia, dowody z nagrań czy nawet wiadomości sms bądź e-mail.

Zgromadzenie tego rodzaju dokumentacji rozwodowej warto powierzyć profesjonalistom. W sytuacji, kiedy zależy nam na uzyskaniu rozwodu z orzeczeniem o winie każdy dowód ma niebagatelne znaczenie. Detektyw jest w stanie dotrzeć do informacji, do których osoba zaangażowana w przebieg sprawy rozwodowej dotrzeć nie będzie w stanie, choćby z uwagi na trwającą "próbę sił" między małżonkami.

Dowody zdrady

W zakres materiału dowodowego wchodzą dowody zdrady oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów współmałżonka. Tylko doświadczony detektyw zabezpieczy obydwa typy dowodów zanim pozwanemu/pozwanej przyjdzie do głowy, że można nimi manipulować. A i wtedy - zwłaszcza wtedy - pomoc profesjonalnego detektywa jest nie do przecenienia.

 

Wiesław Jan Modrakowski

Absolwent i doktor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; licencjonowany prywatny detektyw; założyciel i prokurent firmy EXPERTUS security secret services Group ® w Warszawie; Prezes Zarządu POLSKIEJ FEDERACJI DETEKTYWÓW - Stowarzyszenia Przedsiębiorców® (od 21.12.2016r.); Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów (2013-2016); doradca ds. bezpieczeństwa oraz kontrwywiadowczej ochrony kontraktów i korporacji; b. oficer Biura ds. Przestępczości Gospodarczej Komendy Głównej Policji; b. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego i Zarządu Warszawskiego Polskiego Związku Pracodawców OCHRONA; członek wielu polskich i międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa biznesu – w tym Polskiego Stowarzyszenia Detektywów, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Zrzeszenia Prawników Polskich oraz International Association of Auto Theft Investigators, World Association of Detectives i International Police Association

Interesujące tematy:

 • DOKUMENTACJE DO CELÓW PROCESOWYCH
 • KWALIFIKACJA ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH
 • STAN PRAWNY I FIZYCZNY NIERUCHOMOŚCI
 • WIARYGODNOŚĆ OFERENTÓW - KONTRAHENTÓW
 • PROCEDURY NAPRAWCZE I PREWENCYJNE
 • ARCHIWIZACJA I ODZYSKIWANIE DANYCH
 • ANALIZY KRYMINOLOGICZNE ANONIMÓW
 • PUŁAPKI KRYMINALISTYCZNE
 • MODUS OPERANDI PRZESTĘPSTW
 • POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU
 • INFORMATYKA I TECHNIKI ŚLEDCZE
 • OBSERWACJA - GPS - DRONY

©Copyright by EXPERTUS®. Website designed by Alvaro CI.

 

Agencja detektywistyczna & ochrony biznesu EXPERTUS®

00-103 Warszawa, Królewska 43/111, 03-982 Warszawa, ul. Bora-Komorowskiego 56,  tel. (+48 22) 620 78 39, tel. całodobowy (+48) 601 22 34 56, email: detektyw@expertus.pl

WAŻNA INFORMACJA DLA ZLECENIODAWCÓW USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH