DETEKTYWI & PRAWNICY

ds. karnych,  gospodarczych, korporacyjnych i majątkowo-rozwodowych
PROFESJONALNE USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

Skontaktuj się z nami

EXPERTUS security secret services ®
agencja detektywistyczna & ochrony biznesu

EXPERTUS ® to bezpieczeństwo prywatności i biznesu realizowane przez profesjonalnych i doświadczonych detektywów i prawników, prowadzących od ponad 20 lat firmy w zakresie: usług detektywistycznych, ochrony biznesu oraz doradztwa prawno-kryminalistyczno-kryminologicznego.

 

Doradztwo kryminalistyczno-kryminologiczne

 • badania DNA
 •  
 • wykrywanie podsłuchów
 •  
 • monitoring
 •  
 • nadzór GPS
 •  
 • ochrona firm
 •  
 • detektyw śledczy
 •  
 • private eye
 •  
 • prywatny detektyw

Oddajemy do Państwa dyspozycji prawników i profesjonalnych doradców w zakresie:

pełnej obsługi prawnej Klienta wraz z reprezentowaniem przed sadami powszechnymi i instytucjami przez radców prawnych i adwokatów,

oceny zgodności przepisów wewnętrznych z obowiązującym prawem, rozwiązań prawnych, przygotowania kontraktów i umów,

przygotowania dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania w danej sprawie.

Udzielamy profesjonalnych konsultacji i eksperckiego wsparcia m.in. przy:

sprawdzaniu zgodności i zasadności używania różnych atestów, oznakowań produkcyjnych, znaków towarowych i urzędowych z obowiązującymi przepisami,

ocenie prawidłowości stosowanych procedur prawnych i faktycznych skutków ich braku,

weryfikacji działań nieuczciwej konkurencji,

naruszeniu uregulowań, w tym dot. uprawnionych działań organów ochrony prawnej, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,

opiniowaniu wszelkich zdarzeń kryminalistycznych - w tym skutkujących kradzieżą lub inną utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia,

czynnościach zabezpieczenia: informacji, osób, mienia, miejsc, zdarzeń oraz śladów mogących mieć znaczenie prawne,

wykonywaniu profesjonalnych ocen bezpieczeństwa osób, obiektów produkcyjno-magazynowych, biurowych oraz biznesu, m.in. poprzez:

Procedury realizacji każdego zlecenia konkretyzowane są zawsze warunkami dot. danego podmiotu i przedmiotu zlecenia. Najczęściej sprowadzają się do 2 metod:

FORMALNO-PRAWNEJ - oficjalnie na podstawie i z powołaniem się na pełnomocnictwo od Zleceniodawcy, finalizująca dokonane ustalenia i sprowadzająca się do zabezpieczenia rozpoznanych, ustalonych i zweryfikowanych dowodów lub ich źródeł.

DETEKTYWISTYCZNEJ - bez powoływania się na Zleceniodawcę i na własne ryzyko, realizowana przede wszystkim następującymi sposobami i formami:

» weryfikacją udostępnionych danych oraz konsultacją ze Zleceniodawcą założeń w zakresie proponowanych przedsięwzięć,
» badaniem dostępnych źródeł informatycznych i rejestrów urzędowych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych,
» niejawnymi ustaleniami bezpośrednimi sytuacji, będących przedmiotem zlecenia a realizowanymi w sposób całkowicie poufny, wyznaczający priorytet postępowania i ograniczony - ściśle określony podmiotowo obieg informacji,
» analizą i weryfikacją źródeł i ustaleń bezpośrednich oraz typowaniem dowodów bądź źródeł dowodowych do pozyskania
» dokumentowaniem wykonanych czynności lub dokonanych ustaleń i źródeł dowodowych w zakresie uzgodnionym każdorazowo ze Zleceniodawcą, których finalizację stanowi - w zależności od uznania Zleceniodawcy - 1, 2 tygodniowy lub miesięczny pisemny raport wraz z dokumentacją z wykonanych czynności, dostarczany i omawiany na spotkaniach ze Zleceniodawcą.
W trakcie realizacji zleceń (bez względu na przyjętą metodę realizacji) w przypadku możliwości pozyskania informacji (w jakiejkolwiek formie), mających lub mogących mieć znaczenie dowodów procesowych, wskazana jest każdorazowa konsultacja i działanie wedle wyboru Zleceniodawcy, także w zakresie wyboru rodzaju, sposobu i metody udokumentowania informacji.

O wykorzystaniu informacji pozyskanej na zlecenie decyduje ich Zleceniodawca ze wszystkimi przewidywanymi tego alternatywnymi następstwami, których szczegółową analizę przedstawiamy, wskazując zawsze na wszelkie rozpoznane i prognozowane ich zmienne.

Zapraszamy do współpracy!

Zapewniamy » detektywistyczną ochronę oraz oferujemy pomoc i dyskrecję detektywów Ustalamy » to co jest możliwe, ale nie obiecujemy żadnych detektywistycznych cudów Gwarantujemy » profesjonalizm, terminowość i skuteczność detektywów & prawników
Expertus ® to bezpieczeństwo Twojej prywatności i biznesu!

PARTNERZY


 

Wiesław Jan Modrakowski

Absolwent i doktor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; licencjonowany prywatny detektyw; założyciel i prokurent firmy EXPERTUS security secret services Group ® w Warszawie; Prezes Zarządu POLSKIEJ FEDERACJI DETEKTYWÓW - Stowarzyszenia Przedsiębiorców® (od 21.12.2016r.); Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów (2013-2016); doradca ds. bezpieczeństwa oraz kontrwywiadowczej ochrony kontraktów i korporacji; b. oficer Biura ds. Przestępczości Gospodarczej Komendy Głównej Policji; b. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego i Zarządu Warszawskiego Polskiego Związku Pracodawców OCHRONA; członek wielu polskich i międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa biznesu – w tym Polskiego Stowarzyszenia Detektywów, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Zrzeszenia Prawników Polskich oraz International Association of Auto Theft Investigators, World Association of Detectives i International Police Association

Interesujące tematy:

 • DOKUMENTACJE DO CELÓW PROCESOWYCH
 • KWALIFIKACJA ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH
 • STAN PRAWNY I FIZYCZNY NIERUCHOMOŚCI
 • WIARYGODNOŚĆ OFERENTÓW - KONTRAHENTÓW
 • PROCEDURY NAPRAWCZE I PREWENCYJNE
 • ARCHIWIZACJA I ODZYSKIWANIE DANYCH
 • ANALIZY KRYMINOLOGICZNE ANONIMÓW
 • PUŁAPKI KRYMINALISTYCZNE
 • MODUS OPERANDI PRZESTĘPSTW
 • POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU
 • INFORMATYKA I TECHNIKI ŚLEDCZE
 • OBSERWACJA - GPS - DRONY

©Copyright by EXPERTUS®. Website designed by Alvaro CI.

 

Agencja detektywistyczna & ochrony biznesu EXPERTUS®

00-103 Warszawa, Królewska 43/111, 03-982 Warszawa, ul. Bora-Komorowskiego 56,  tel. (+48 22) 620 78 39, tel. całodobowy (+48) 601 22 34 56, email: detektyw@expertus.pl

WAŻNA INFORMACJA DLA ZLECENIODAWCÓW USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH