DETEKTYWI & PRAWNICY

ds. karnych,  gospodarczych, korporacyjnych i majątkowo-rozwodowych
PROFESJONALNE USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

Skontaktuj się z nami

EXPERTUS security secret services ®
agencja detektywistyczna & ochrony biznesu

EXPERTUS ® to bezpieczeństwo prywatności i biznesu realizowane przez profesjonalnych i doświadczonych detektywów i prawników, prowadzących od ponad 20 lat firmy w zakresie: usług detektywistycznych, ochrony biznesu oraz doradztwa prawno-kryminalistyczno-kryminologicznego.

 

O firmie

Detektywi i prawnicy w jednym miejscu

Zatrudniamy doświadczonych specjalistów w tym: prawników, ekspertów kryminalistyki, licencjonowanych detektywów, pracowników fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia, posiadających zawodowe przygotowanie i praktykę w organach ścigania.

Przy realizacji oferowanych usług współpracujemy wyłącznie z profesjonalistami, co decyduje o skuteczności naszych działań. Dbamy o dyskrecję klientów. Zapewniamy rzetelność przekazywanych informacji.

Nasza kadra pracowników i współpracowników, partnerów-specjalistów, to przede wszystkim: prawnicy, licencjonowani detektywi i koordynatorzy ochrony, dyplomowani eksperci kryminalistyki i zabezpieczenia technicznego oraz certyfikowani inżynierowie i technicy nadzoru i monitoringu GPS, a także eksperci wykrywania podsłuchów, zagłuszania i eliminowania ingerencji w biznesowe działania nieuczciwej konkurencji oraz kontrwywiadowczej ochrony prywatności i danych wszelkich form, tzw. informatyki śledczej.

Najwyższą jakość realizowanych usług uzyskujemy dzięki profesjonalnemu przygotowaniu i wieloletniemu doświadczeniu w zakresie usług detektywistycznych oraz niejawnej ochrony biznesu (technicznej i prawnej).

Proponujemy usługi w 3 zakresach działalności:


Usługi detektywistyczne

- koncesja MSW nr DA I K-468/95 z dnia 04.08.1995 r. - łącznie z ochroną z osób i mienia
- wpis do rejestru działalności regulowanej Nr RD-43/2006 z dnia 29.09.2006 r.
- licencje detektywistyczne nr 1371, 3692, 3970

Ochrona biznesu

- akt notarialny z dnia 26.03.1990 r.; KRS nr 0000203559
- pierwsza koncesja MSW nr DA I K-468/95 z dnia 04.08.1995 r.
- po rozdzieleniu z działalnością detektywistyczną: koncesja MSW Nr L-0258/05 z dnia 10.10.2005 r.

Doradztwo prawno - kryminalistyczno - kryminologicznego

- pierwszy wpis do ewidencji działalności gospodarczej Nr 205/R/92 z dnia 26.03.1992 r.
- zmiana: wpis Nr 361095 z dnia 01.06.1996 r.
- delegatura ERP - od dnia 22.05.1997 r.

Działamy na terenie Polski, Europy i innych kontynentów

Spełniamy wszelkie wymogi obowiązujących przepisów prawnych - w tym:
- ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.)
- ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. Nr 12, poz. 110 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)
- ustawy z dnia 5 lipca 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228)

Posiadamy wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody dla podmiotów związanych z umowami a wynikłymi na skutek wykonywanych czynności.

Zakres terytorialny naszej działalności obejmuje obszar Polski, sąsiednich państw Unii Europejskiej, b. Wspólnoty Niepodległych Państw i innych kontynentów, a wyznaczają go przede wszystkim prawne możliwości i potrzeby naszych klientów.

Zapraszamy do współpracy!

Zapewniamy » detektywistyczną ochronę oraz oferujemy pomoc i dyskrecję detektywów Ustalamy » to co jest możliwe, ale nie obiecujemy żadnych detektywistycznych cudów Gwarantujemy » profesjonalizm, terminowość i skuteczność detektywów & prawników
Expertus ® to bezpieczeństwo Twojej prywatności i biznesu!

PARTNERZY


 

Wiesław Jan Modrakowski

Absolwent i doktor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; licencjonowany prywatny detektyw; założyciel i prokurent firmy EXPERTUS security secret services Group ® w Warszawie; Prezes Zarządu POLSKIEJ FEDERACJI DETEKTYWÓW - Stowarzyszenia Przedsiębiorców® (od 21.12.2016r.); Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów (2013-2016); doradca ds. bezpieczeństwa oraz kontrwywiadowczej ochrony kontraktów i korporacji; b. oficer Biura ds. Przestępczości Gospodarczej Komendy Głównej Policji; b. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego i Zarządu Warszawskiego Polskiego Związku Pracodawców OCHRONA; członek wielu polskich i międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa biznesu – w tym Polskiego Stowarzyszenia Detektywów, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Zrzeszenia Prawników Polskich oraz International Association of Auto Theft Investigators, World Association of Detectives i International Police Association

Interesujące tematy:

 • DOKUMENTACJE DO CELÓW PROCESOWYCH
 • KWALIFIKACJA ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH
 • STAN PRAWNY I FIZYCZNY NIERUCHOMOŚCI
 • WIARYGODNOŚĆ OFERENTÓW - KONTRAHENTÓW
 • PROCEDURY NAPRAWCZE I PREWENCYJNE
 • ARCHIWIZACJA I ODZYSKIWANIE DANYCH
 • ANALIZY KRYMINOLOGICZNE ANONIMÓW
 • PUŁAPKI KRYMINALISTYCZNE
 • MODUS OPERANDI PRZESTĘPSTW
 • POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU
 • INFORMATYKA I TECHNIKI ŚLEDCZE
 • OBSERWACJA - GPS - DRONY

©Copyright by EXPERTUS®. Website designed by Alvaro CI.

 

Agencja detektywistyczna & ochrony biznesu EXPERTUS®

00-103 Warszawa, Królewska 43/111, 03-982 Warszawa, ul. Bora-Komorowskiego 56,  tel. (+48 22) 620 78 39, tel. całodobowy (+48) 601 22 34 56, email: detektyw@expertus.pl

WAŻNA INFORMACJA DLA ZLECENIODAWCÓW USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH